happy birthday & a big mazel tov 🎂 #mazeltov #happybirthday #birthdaycake #greetingcards #jewishdesign #stationery #rosegold #madeinfrankfurt #sevencards_yael