Treino de hj sabadao
CABULOSO
Oss!!
Equipe Leposo Team
Cada dia mais soh crescendo
#jiujitsu 
#jiujitsubrasileiro 
#brazilianjiujitsu 
#jiujitsulifestyle 
#jiujitsuparacrianças 
#jiujiteiras 
#cbjj 
#bjj 
#oss

Treino de hj sabadao CABULOSO Oss!! Equipe Leposo Team Cada dia mais soh crescendo #jiujitsu #jiujitsubrasileiro #brazilianjiujitsu #jiujitsulifestyle #jiujitsuparacrianças #jiujiteiras #cbjj #bjj #oss